• കൊയിലാണ്ടി
  • January 24, 2021

കൊയിലാണ്ടി: കൊരയങ്ങാട് തെരുവിൽ പനങ്ങാടൻ കണ്ടിഗീത – 63-നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്.രാമകൃഷ്ണൻ മക്കൾ. അനുപമ, വിനോദ് കുമാർ (ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ), മരുമകൻ – ഹരിദാസൻ (കോൺട്രാക്ടർ കീഴൂർ) സഹോദരങ്ങൾ – പത്മിനി, ലളിത (ബേപ്പൂർ) പ്രേമൻ, പ്രദീപൻ, പ്രമോദ്- 98 46888 199