• കൊയിലാണ്ടി
  • April 21, 2024

കൊയിലാണ്ടി: എൻ.ഡി.എ.സ്ഥാനാർത്ഥി.എൻ.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അസി.റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായ പന്തലായനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ഫത്തീല മുൻപാകെയാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് .കൊയിലാാണ്ടി സ്റ്റേേഡിയത്തിൽ നിന്നും പ്രകടനമായാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക.സമർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത്. നേതാക്കളായ എസ്.ആർ.ജയ് കിഷ്, അഡ്വ.വി.സത്യൻ, വായനാരി വിനോദ് ,ഏ പി.രാമചന്ദ്രൻ , വി.കെ.ജയൻ, കെ.വി.സുരേഷ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുത്താമ്പി, എം.സി.ശശീന്ദ്രൻ ,വി.കെ.മുകുന്ദൻ, വി.കെ.രാമൻ, പി.കനക ,എസ്.അതുൽ , അഡ്വ.എൻ.അജീഷ് ,തുടങ്ങിയവരും സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.